Concert 1 mei

Van harte welkom!

Het concert is hier vrij toegankelijk te volgen:

Een vrije gift na afloop van het concert wordt gewaardeerd.

Maak uw bijdrage over via Tikkie:

òf: NL12INGB0749675071 t.n.v. A.J. de Baat-van Vuuren o.v.v. ‘concert 1 mei’.