Concert 20 maart

Van harte welkom!

Het concert is toegankelijk via de volgende link:

Het concert is vrij toegankelijk.

Een vrije gift na afloop van het concert wordt gewaardeerd.

Maak uw bijdrage over via Tikkie of NL12INGB0749675071 t.n.v. Jacoline de Baat-van Vuuren o.v.v. ‘concert 20 maart’.